มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ (4วัน3คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ MFM03
สายการบิน Airasia
ระยะเวลา 4D 3N
ประเทศ HONG KONG

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวคุ้ม ครบ 4 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง ปังปัง

ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
  • วัดกวนอู
  • วัดอาม่า
  • เดอะ เวเนเชี่ยน
  • Avenue of star


MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ (4วัน3คืน)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย  (-/-/D)                                            365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 จู่ไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น (B/L/-)                                                                                                        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง      (B/L/D)                                                                                                                                                        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า   (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 Dec - 01 Jan 2020 11,999 3,900 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
31 Dec - 03 Jan 2020 11,999 3,900 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
01 - 04 Jan 2020 11,999 3,900 14,999 14,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ