KOREA XJ บินดึก กลับดึก KOREA ไออุ่นรัก ในลมหนาว (6D3N) – (DEC)

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ ICN44
สายการบิน Airasia x
ระยะเวลา 6D3N
ประเทศ KOREA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นอนสกีรีสอร์ท เล่นสกีจุใจ

ชิมสตอเบอรี่สดๆ

 


KOREA XJ บินดึก กลับดึก KOREA ไออุ่นรัก ในลมหนาว (6D3N) – (DEC)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ถนนแคฮังนูรี - หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU PREMIUM OUTLETS  - ดูการจัดแสดงไฟ  FIRST GARDEN PAJU         (-/L/D)                                                              YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า /// พักสกีรีสอร์ท ///
3 สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน   พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)                     (B/L/D) GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  – ตลาดทงอิน  – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง       (B/L/-)        GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด -  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน      (B/L/-)                                                                                                                                             
6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)            (-/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 Dec - 03 Jan 2020 24,999 7,000 24,999 24,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ