KOREA TG บินดึก KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ ICN07
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ KOREA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปั่น Railbike ชมวิวสุดฟินส์
  • บุปเฟ่ต์หมูย่างเกาหลี
  • พิชิตเทือกเขาชอรัคซานไหว้พระใหญ่ฮึนซา
  • เทศกาลทิวลิปเอเวอร์แลนด์ ชมซากุระสุดฟินส์
  • คาสิโนสีทอง Paradise city
  • เกาะนามิ


KORE TG บินดึก KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE 5D3N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน                                                                                                    
2 เมืองอินชอน – PARADISE CITY – ปั่นเรลไบค์ – เกาะนามิ - ซอรัคซาน HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิเศษ..... พบกับ เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์ – สวนโซลแกรนด์ปาร์ค – เมืองโซล VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดง VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด -  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)        

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 Apr 2020 21,999 5,500 21,999 21,999 10,900 จอง
จอง
02 - 06 Apr 2020 21,999 5,500 21,999 21,999 10,900 จอง
จอง
04 - 08 Apr 2020 23,999 5,500 23,999 23,999 10,900 จอง
จอง
08 - 12 Apr 2020 23,999 5,500 23,999 23,999 10,900 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 26,999 5,500 26,999 26,999 10,900 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 33,999 5,500 33,999 33,999 10,900 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 33,999 5,500 33,999 33,999 10,900 จอง
จอง
13 - 17 Apr 2020 33,999 5,500 33,999 33,999 10,900 จอง
จอง
15 - 19 Apr 2020 29,999 5,500 29,999 29,999 10,900 จอง
จอง
16 - 20 Apr 2020 21,999 5,500 21,999 21,999 10,900 จอง
จอง
24 - 28 Apr 2020 21,999 5,500 21,999 21,999 10,900 จอง
จอง
29 Apr - 03 May 2020 22,999 5,500 22,999 22,999 10,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ