ICN05 KOREA XJ บินดึกกลับดึก KOREA SAKURA SARANGHAE 6D3N (MAR-APR)

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ ICN05
สายการบิน Airasia x
ระยะเวลา 6D3N
ประเทศ KOREA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ซากุระ JAYU PARK
 • เมืองชุนชอน
 • เกาะนามิ
 • อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
 • วัดชินฮึงซา
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …
 • ชมเทศกาลดอกทิวลิป
 • พระราชวังชางด็อกกุง
 • หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์
 •  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
 • พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
 • สวนยออิโด


KOREA XJ บินดึกกลับดึก KOREA SAKURA SARANGHAE 6D3N (MAR-APR)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ซากุระ JAYU PARK  – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ (-/L/D) HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (B/L/D) GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  (B/L/-) GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทยีบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – สวนยออิโด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน (B/L/-)                                                                                                                                    
6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 07 Apr 2020 19,999 5,500 19,999 19,999 5,900 จอง
จอง
03 - 08 Apr 2020 18,999 5,500 18,999 18,999 5,900 จอง
จอง
04 - 09 Apr 2020 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
05 - 10 Apr 2020 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
06 - 11 Apr 2020 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
07 - 12 Apr 2020 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
08 - 13 Apr 2020 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
09 - 14 Apr 2020 22,999 5,500 22,999 22,999 5,900 จอง
จอง
10 - 15 Apr 2020 24,999 5,500 24,999 24,999 5,900 จอง
จอง
11 - 16 Apr 2020 24,999 5,500 24,999 24,999 5,900 จอง
จอง
12 - 17 Apr 2020 23,999 5,500 23,999 23,999 5,900 จอง
จอง
13 - 18 Apr 2020 23,999 5,500 23,999 23,999 5,900 จอง
จอง
14 - 19 Apr 2020 21,999 5,500 21,999 21,999 5,900 จอง
จอง
15 - 20 Apr 2020 20,999 5,500 20,999 20,999 5,900 จอง
จอง
17 - 22 Apr 2020 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
18 - 23 Apr 2020 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
21 - 26 Apr 2020 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
22 - 27 Apr 2020 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
24 - 29 Apr 2020 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
28 Apr - 03 May 2020 19,999 5,500 19,999 19,999 5,900 จอง
จอง
29 Apr - 04 May 2020 19,999 5,500 19,999 19,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ