FST-TH0019 เชียงราย

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,900
รหัสทัวร์ FST-TH0019
สายการบิน รถตู้
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🚩ถูชี้ฟ้า

🚩ดอยผาตั้ง

🚩วัดร่องขุน

🚩ดอยแม่สลอง

🚩ไร่ชา

🚩สวนแม่ฟ้าหลวง

🚩ถนนคนเดิน

🚩พระธาต์ลำกาหลวง

🚩กาดทุ่งเกรียว

🚩ไร่บุญรอดกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
ติดต่อเลือกวันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ