บัตรล่องเรือ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล รอบ Dinner (Wonderful Pearl)

ราคาเริ่มต้น ฿ 890
รหัสทัวร์ WPC001
สายการบิน เรือ
ระยะเวลา 1วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


กำหนดการล่องเรือ Wonderful Pearl รอบ Dinner

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

19.00 น. เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
(กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
19.20 น. ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
19.30 น. ออกจากท่าเรือริเวอร์ชิตี เชิญทุกท่านรับประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมกับ

ชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ, วัดอรุณฯ ป้อม

พระสุเมรุ, พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว, สะพานพระราม8 และ ขบวนเรือประดับ

ไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา

21.30 น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ
การเดินทาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 รอบเวลา 19.30-21.30 น. เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง
จอง 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563
ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่ 2,500 บาท/ท่าน 890 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) 1,400 บาท/ท่าน 690 บาท/ท่าน

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 02-147-4189
Line : @firststartravel หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://lin.ee/6WGULz


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
เลือกวันเดินทางได้ที่พนักงานขาย 890 690 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
2. เครื่องดื่มต้อนรับ
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
5. การแสดงดนตรีสด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี