เกาะเตา เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน (นั่งเครื่อง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,990
รหัสทัวร์ FS-TH0004
สายการบิน
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ THAILAND

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะเต่า
  • แหลมเทียน
  • อ่าวม่วง
  • อ่าวหินวง
  • เกาะนางยวน
  • อ่าวโตนด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบิน – ท่าเที่ยบเรือ – เกาะเต่า
2 คำน้ำชมปะการัง – แหลมเทียน – อ่าวม่วง –อ่าวหินวง- เกาะนางยวน
3 Check out ออกจากที่พักเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขการให้บริการ