ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ชมดอกทิวลิป 2021

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ FS-EU0001
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8D5N
ประเทศ France Belgium Germany Netherlands

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือแม่น้ำแซน
  • ชมเมืองปารีส
  • ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER)
  • ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช
  • เมืองโคโลญจน์…ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (COLOGNE CATHEDRAL)
  • หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)
  • ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม
  • หมู่บ้านโวเลดัม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ปารีส MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า
3 ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม) GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเท่า
4 บรัสเซล - เอ้าเลท - โคโลญจน์ (เยอรมนี) BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์) PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า
6 อัมสเตอร์ดัม PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า
7 หมู่บ้านโวเลดัม
8 ส ุวรรณภูมิ บางพลี(ประเทศไทย)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-26 มี.ค.64 / 20-27 มี.ค.64 49,900 8,500 จอง
จอง
26 มี.ค. – 2 เม.ย.64 49,900 8,500 จอง
จอง
27 มี.ค. – 3 เม.ย.64 49,900 8,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ