บัตรล่องเรือ อลังกา ครูซ รอบ Sunset และ Countdown 2021 (Alangka Cruise)

ราคาเริ่มต้น ฿ 990
รหัสทัวร์ ALK001
สายการบิน เรือ
ระยะเวลา 1วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


กำหนดการล่องเรือ Alangka Cruise รอบ Sunset

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง เวลา 17.00-19.00 น.

14.00 น.-16.15 น. เช็คอิน ณ ไอคอนสยาม ชั้น G โซนสุขสยาม ห้องลงทะเบียนจุดลงทะเบียนเรือสำราญ อลังกา ครูซ (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
17.00 น. เตรียมตัวลงเรือท่าเทียบเรือไอคอนสยาม หมายเลขที่ 4
17.15 น. เริ่มออกเดินทางจากท่าเทียบเรือที่ 4 เชิญทุกท่านสัมผัสเรือสำราญอลังกา ครูซ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนักงาน
17.30 น. ท่านจะได้เริ่มอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติเลิศรสที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ท่านจะได้ชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่ขับกล่อม
18.15 น. ร่วมสนุกกับการจับรางวัล Lucky Draw ลุ้น Gift Voucher Alangka Cruise สูงสุด 15 รางวัล
19.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการล่องเรือ Alangka Cruise รอบ Countdown 2021

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลาล่องเรือ 5 ชั่วโมง เวลา 20.00-01.00 น.

14.00 น.-19.15 น. เช็คอิน ณ ไอคอนสยาม ชั้น G โซนสุขสยาม ห้องลงทะเบียนจุดลงทะเบียนเรือสำราญ อลังกา ครูซ (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
20.00 น. เตรียมตัวลงเรือท่าเทียบเรือไอคอนสยาม หมายเลขที่ 4
20.15 น. เริ่มออกเดินทางจากท่าเทียบเรือที่ 4 เชิญทุกท่านสัมผัสเรือสำราญอลังกา ครูซ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนักงาน
20.20 น. ท่านจะได้เริ่มอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติเลิศรสที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ท่านจะได้ชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่ขับกล่อม
21.00 น. เชิญชมการแสดงรำไทย และดนตรีจังหวะสนุกๆ
22.00 น. ร่วมสนุกกับการจับรางวัล Lucky Draw ลุ้น Gift Voucher Alangka Cruise สูงสุด 25 รางวัล
22.45 น. สนุกสนามกับดนตรีสนุกสุดมันส์
23.25 น. ร่วมสนุกกับการจับรางวัลใหญ่ Lucky Draw สูงสุด 8 รางวัล

รางวัลที่ 1 ที่พัก “Prueksa Valley Resort มวกเหล็ก สระบุรี” 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 ที่พัก “De Prime @Rangnam” 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 ที่พัก “Picnic Hotel @Rangnam” 2 รางวัล

รางวัลที่ 4 ที่พัก “Samsen Street หรือ 4Monkeys” 2 รางวัล

23.45 น. พนักงานแจก ไวน์หรือแชมเปญ เพื่อรอ Countdown ช่วงเวลาสำคัญ ในเวลา 00.00 น.
00.00 น. ร่วมฉลองวินาทีส่งท้ายปีเก่า 2020 ต้อนรับปีใหม่ 2021
00.15 น. สนุกสนามกับดนตรี และร่วมเต้นรำในการแสดงรอบสุดท้าย ก่อนส่งทุกท่านสู่ท่าเทียบเรือ
01.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ Sunset เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง เวลา 17.00-19.00 น.
ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่ 2,000 บาท/ท่าน 990 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) 1,800 บาท/ท่าน 750 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ Countdown 2021 เวลาล่องเรือ 5 ชั่วโมง เวลา 20.00-01.00 น.
ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่ 4,500 บาท/ท่าน 2,900 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) 4,000 บาท/ท่าน 1,900 บาท/ท่าน

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31ธ.ค.63 รอบSunset 990 750 จอง
จอง
31ธ.ค.63 รอบ Countdown 2021 2,900 1,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
หมายเหตุ

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรืออลังกาครูซ
2. เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
5. การแสดงรำไทย, นักร้องนักดนตรีมืออาชีพ และการแสดงต่างๆ
6. ร่วมลุ้นจับรางวัล New Year Lucky Draw
7. รอบ Countdown ฟรี ไวน์หรือแชมเปญ 1 แก้ว/ท่าน ช่วงนับถอยหลังเข้าสูปีใหม่

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี