บัตรล่องเรือ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล รอบ Countdown 2021 (Wonderful Pearl)

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,900
รหัสทัวร์ WPC002
สายการบิน เรือ
ระยะเวลา 1วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


กำหนดการล่องเรือ Wonderful Pearl รอบ Countdown 2021

เวลาล่องเรือ 4 ชั่วโมง 20.30-00.30 น.

19.30 น. เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
(กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
20.30 น. ออกจากท่าเรือริเวอร์ซิตี้พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยการแสดงชุดที่1 และเชิญรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ วัดอรุณฯ วัดกัลยาณมิตร พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว และสะพานพระราม8 พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีสไตล์ป๊อป และแจ๊ส
22.00 น. ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ และมอบของรางวัลให้กับลูกค้า
22.30 น. การแสดงโชว์ชุดพิเศษ จากทางเรือ ชุดที่ 2
23.00 น. ร่วมสนุกสนานไปกับเสียงเพลง สลับกับการเปิดแผ่นจาก DJ.
24.00 น. ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่ พร้อมกับเปิดไวน์ “Happy New Year 2021” และชมดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตากลางแม่น้ำเจ้าพระยา
00.30 น. เรือกลับส่งท่านเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ
Countdown 2021 วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เวลาล่องเรือ 4 ชั่วโมง เวลา 20.30-00.30 น.

ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่ 4,500 บาท/ท่าน 2,900 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) 3,500 บาท/ท่าน 1,900 บาท/ท่าน

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31ธ.ค.63 2,900 1,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
4. การแสดงดนตรีสด โชว์ต่างๆ และดีเจ
5. ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ
6. แชมเปญ สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ท่านละ 1 แก้ว
7. พิธีกรบรรยายภาษาอังกฤษ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
4. การแสดงดนตรีสด โชว์ต่างๆ และดีเจ
5. ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ
6. แชมเปญ สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ท่านละ 1 แก้ว
7. พิธีกรบรรยายภาษาอังกฤษ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี