บัตรล่องเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ รอบ Countdown 2021 (Royal Princess Cruise)

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,600
รหัสทัวร์ RPC004
สายการบิน เรือ
ระยะเวลา 1วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


กำหนดการล่องเรือ Royal Princess Cruise รอบ Countdown 2021

เวลาล่องเรือ 4.15 ชั่วโมง เวลา 20.30-00.45 น.

18.00 น.-19.00 น. เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 10 (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
20.20 น. เชิญท่านลงเรือ รอยัลปริ๊นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ
20.30 น. เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมบรรยากาศความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้องมืออาชีพ
21.00 น. เชิญชมการแสดงรำไทย ชุดที่1
21.30 น. เพลิดเพลินกับการบรรเลงดนตรีสด และเสียงนักร้องมืออาชีพ พร้อมชมสองฝั่งแม่น้ำ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม8 และสถานที่สวยงามต่างๆอีกมากมาย
22.30 น. เชิญชมการแสดงรำไทย ชุดที่2
23.00 น. กิจกรรม New Year Lucky Draw (จับรางวัลและมอบของรางวัลให้กับลูกค้า)
24.00 น. ร่วมฉลองนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเพลิดเพลินกับพลุริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
00.45 น. เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินตลอดการล่องเรือของเรา
หมายเหตุ เส้นทางการล่องเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

 

อัตราค่าบริการ
Countdown 2021 วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เวลาล่องเรือ 4.15 ชั่วโมง เวลา 20.30-00.45 น.
ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่ 4,500 บาท/ท่าน 2,600 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) 3,500 บาท/ท่าน 1,600 บาท/ท่าน

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
จองโต๊ะได้ที่พนักงานขาย 2,600 1,600 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือรอยัลปรินเซสครูซ
2. เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. การแสดงดนตรีสด
5. ที่จอดรถ เอเชียทีค ฟรี 4 ชั่วโมง จากนั้นค่าบริการตามปกติ (นำบัตรจอดรถแจ้งกับกับหน้าที่เมื่อเช็คอินเรือ)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือรอยัลปรินเซสครูซ
2. เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. การแสดงดนตรีสด
5. ที่จอดรถ เอเชียทีค ฟรี 4 ชั่วโมง จากนั้นค่าบริการตามปกติ (นำบัตรจอดรถแจ้งกับกับหน้าที่เมื่อเช็คอินเรือ)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี