📍12 สถานที่ชมซากุระที่ญี่ปุ่น ในแถบภูมิภาค คันไซ และ ภูมิภาค จูบุ🌸