รีวิว ทริปเที่ยว เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

🇻🇳 ทริปเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นอนบนบานาฮิลล์ 1 คืน 🇻🇳

วันที่ 10-12 มกราคม 2563

( NAT GROUP )